אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  וידאו - יום בחצריך  |  חומר מארכיון המדינה  |  תורמים בשקלים או בדולרים  |  קריאה בתורה לכל השנה  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  פרשת השבוע  |  מדור פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

אתרים תימנים נוסח תימן תימני נט יד מהריץ מבשר טוב
 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      מאמר נסיון
דף הבית >> מאמרים קטגוריה נסיון >> מאמר נסיון
עמוד 146
 פרק ד פסוק לב ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את כלי משמרת משאם. פרק ד פסוק לג זאת עבדת משפחת בני מררי לכל עבדתם באהל מועד ביד איתמר בן אהרן הכהן. פרק ד פסוק לד ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחתם ולבית אבתם. פרק ד פסוק לה מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד. פרק ד פסוק לו ויהיו פקדיהם למשפחתם אלפים שבע מאות וחמשים. פרק ד פסוק לז אלה פקודי משפחת הקהתי כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי  ה' ביד משה. פרק
ד פסוק לח ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבתם. פרק ד פסוק לט מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד. פרק ד פסוק מ ויהיו פקדיהם למשפחתם לבית אבתם אלפים ושש מאות ושלשים. פרק ד פסוק מא אלה פקודי משפחת בני גרשון כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי  ה'. פרק ד פסוק מב ופקודי משפחת בני מררי למשפחתם לבית אבתם. פרק ד פסוק מג מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד. פרק ד פסוק מד ויהיו פקדיהם למשפחתם שלשת אלפים ומאתים. פרק ד פסוק מה אלה פקודי משפחת בני מררי אשר פקד משה ואהרן על פי  ה' ביד משה. פרק ד פסוק מו כל הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל את הלוים למשפחתם ולבית אבתם. פרק ד פסוק מז מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משא באהל מועד. פרק ד פסוק מח ויהיו פקדיהם שמנת אלפים וחמש מאות ושמנים. פרק ד פסוק מט על פי  ה' פקד אותם ביד משה איש איש על עבדתו ועל משאו ופקדיו אשר צוה  ה' את משה. פרק
פרק ה פסוק א וידבר  ה' אל משה לאמר. פרק ה פסוק ב צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. פרק ה פסוק ג מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שכן בתוכם. פרק ה פסוק ד ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כאשר דבר  ה' אל משה כן עשו בני ישראל. פרק
ה פסוק ה וידבר  ה' אל משה לאמר. פרק ה פסוק ו דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל בה' ואשמה הנפש ההוא. פרק ה פסוק ז והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישתו יסף עליו ונתן לאשר אשם לו. פרק ה פסוק ח ואם אין לאיש גאל להשיב האשם אליו האשם המושב לה' לכהן מלבד איל הכפרים אשר יכפר בו עליו.
 
 

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב אבינדב 22 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 116 כניסה ד ירושלים.  
 
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים